Nanoenergy and Biosystem Lab

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences
Papers in 2020

96. Self-Assembly of Constrained Cyclic Peptides Controlled by Ring Size

Kuan Hu, Wei Xiong, Chengjie Sun, Chan Wang, Jingxu Li, Feng Yin, Yixiang Jiang, Ming-Rong Zhang, Zhou Li*, Xinwei Wang* and Zigang Li*

CCS Chemistry, 2020, 2, 4251

微信图片编辑_20190123112555.jpg

95. A 25-year bibliometric study of implantable energy harvesters and self-powered implantable medical electronics researches

Dongjie Jiang#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, Zhan-Ming Chen*, Zhou Li*

Materials Today Energy, 2020, 16, 100386

微信图片编辑_20190123112555.jpg

94. Flexible and Stretchable Dual Modes Nanogenerator for Rehabilitation Monitoring and Information Interaction

Zhuo Liu, Qiang Zheng, Yue Shi, Lingling Xu, Yang Zou, Dongjie Jiang, Bojing Shi, Xuecheng Qu, Hu Li, Han Ouyang, Ruping Liu, Yuxiang Wu*, Yubo Fan* and Zhou Li*

Journal of Materials Chemistry B, 2020

微信图片编辑_20190123112555.jpg

93. A hybrid biofuel and triboelectric nanogenerator for bioenergy harvesting

Hu Li, Xiao Zhang, Luming Zhao, Dongjie Jiang, Lingling Xu Zhuo Liu, Yuxiang Wu, Kuan Hu, Ming-Rong Zhang, Jiangxue Wang,* Yubo Fan*, and Zhou Li*

Nano-Micro Letters, 2020, Accepted

微信图片编辑_20190123112555.jpg

92. Customization of Conductive Elastomer Based on PVA/PEI for Stretchable Sensor

Chan Wang#, Kuan Hu#, Chaochao Zhao, Yang Zou, Ying Liu, Xuecheng Qu,   Dongjie Jiang, Zhe Li, Ming-Rong Zhang, and Zhou Li*

Small, 2020, 1904758

微信图片编辑_20190123112555.jpg

91.Nestable arched triboelectric nanogenerator for large deflection biomechanical sensing and energy harvesting

Jingwen Liao, Yang Zou, Dongjie Jiang, Zezhi Liu, Xuecheng Qu, Zhe Li, Ruping Liu,
Yubo Fan
, Bojing Shi*, Zhou Li*, and Li Zheng*

Nano Energy, 2020, 104417

微信图片编辑_20190123112555.jpg

90.The recent advances in self-powered medical information sensors

Luming Zhao#, Hu Li#, Jianping Meng, and Zhou Li*

InfoMat, 2020;2:212–234

微信图片编辑_20190123112555.jpg
Papers in 2019

89.自驱动健康监测及生理功能调节器件的研究进展

李虎,赵璐明,李,倪凡,刘卓,刘儒平,樊瑜波*,李舟*

生物工程学报, 2019, 35(12): 2367-2385

微信图片编辑_20190123112555.jpg

88.Reversible Conversion between Schottky and Ohmic Contacts for Highly Sensitive, Multifunctional Biosensors

Luming Zhao#, Hu Li#, Jianping Meng#, Aurelia Chi Wang#, Puchuan Tan, Yang Zou, Zuqing Yuan, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yubo Fan, Yaming Zhang, Yan Zhang* Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 1907999

微信图片编辑_20190123112555.jpg

87.High-Throughput Identification and Screening of Single Microbial Cells by Nanobowl Array

Xiuyan Li#, Hongqing Feng#, Zhe Li#, Yue Shi, Jingjing Tian, Chaochao Zhao, Min Yu, Zhuo Liu, Hu Li, Bojing Shi,   Qian Wang, Luhai Li, Dongshu Wang, Li Zhu*, Ruping Liu*, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 44933-44940

微信图片编辑_20190123112555.jpg

85. ‍ ‍Release of Ag/ZnO Nanomaterials and Associated Risks of a Novel Water Sterilization Technology

Chengfang Pang#, Aiga Mackevica, Jingjing Tian, Hongqing Feng, Zhou Li*, and Anders Baun*

Water, 2019

微信图片编辑_20190123112555.jpg

84. ‍ ‍Research Highlights in the Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems

Zhou Li*, Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 1906059

Acknowledgement contribution of Dr. Qiang Zheng and Dongjie Jiang for the "Science tree".

微信图片编辑_20190123112555.jpg

83. ‍ ‍A wearable system based on core-shell structured peptide-Co9S8supercapacitor and triboelectric nanogenerator

Wei Xiong#, Kuan Hu#, Zhe Li#, Yixiang Jiang, Zigang Li*, Zhou Li*, and Xinwei Wang*
Nano Energy, 2019, 104149

微信图片编辑_20190123112555.jpg

81. Fabrication of Concentric Carbon Nanotube Rings and Their Application on Regulating Cell Growth

Hu Li#, Luming Zhao, Weibo Zhu, Xuecheng Qu, Chan Wang, Ruping Liu, Yubo Fan*, and Zhou Li*
ACS Omega, 2019, 16209-16216

微信图片编辑_20190123112555.jpg

80. Honeycomb Structure Inspired Triboelectric Nanogenerator for Highly Effective Vibration Energy Harvesting and Self Powered Engine Condition Monitoring"

Xiu Xiao#, Xiangqian Zhang#, Siyuan Wang, Han Ouyang, Pengfei Chen, Liguo Song, Haichao Yuan, Yulong Ji, Peihong Wang, Zhou Li*, Minyi Xu*, and Zhong Lin Wang*

Advanced Energy Materials, 2019, 1902460

微信图片编辑_20190123112555.jpg

79.A Battery-Like Self-Charge Universal Module for Motional Energy Harvest

Puchuan Tan#, Qiang Zheng#, Yang Zou#, Bojing Shi, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Yu Cao, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*

Advanced Energy Materials, 2019, 1901875

微信图片编辑_20190123112555.jpg

78.Novel porous Ti35Zr28Nb scaffolds fabricated by powder metallurgy with excellent osteointegration ability for bone-tissue engineering applications

Wei Xu#, Jingjing Tian#, Zhuo Liu#, Xin Lu*, Muhammad Dilawer Hayat, Yu Yan, Zhou Li, Xuanhui Qu, and Cuie Wen

Materials Science & Engineering C, 2019, 105, 110015

微信图片编辑_20190123112555.jpg

77.Recent progress of nanogenerators acting asbiomedical sensors in vivo

Jinyan Sun#, Anping Yang#, Chaochao Zhao#,Fang Liu, and Zhou Li*

Science Bulletin, 2019, 1336-1347

微信图片编辑_20190123112555.jpg

76.Direct muscle stimulation using diode-amplified triboelectric nanogenerators (TENGs)

Hao Wang#, Jiahui Wang, Tianyiyi He, Zhou Li#, and Chengkuo Lee#

Nano Energy, 63(2019) 103844

微信图片编辑_20190123112555.jpg

75.Porous Ti-10Mo alloy fabricated by powder metallurgy for promoting bone regeneration

Wei Xu#, Zhuo Liu#, Xin Lu*, Jingjing Tian, Gang Chen, Bowen Liu, Zhou Li, Xuanhui Qu, and Cuie Wen

SCIENCE CHINA Materials, 2019, 62(7): 1053–1064

微信图片编辑_20190123112555.jpg

74. A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting

Yang Zou #, Puchuan Tan#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Zhuo Liu, Hu Li, Min Yu, Chan Wang, Xuecheng Qu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nature Communications, (2019) 10:2695

微信图片编辑_20190123112555.jpg

73. Fabrication and performance test of biodegradable supercapacitor

Hu Li# , Yubo Fan*, Zhou Li*

MRS Advances , 2019.253

微信图片编辑_20190123112555.jpg

72. Body-Integrated Self-Powered System for Wearable and Implantable Application

Bojing Shi#, Zhuo Liu#, Qiang Zheng#, Jianping Meng, Han Ouyang, Yang Zou, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Min Yu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

ACS Nano, 2019 13, 6017-6024

微信图片编辑_20190123112555.jpg

71. Symbiotic cardiac pacemaker

Han Ouyang#, Zhuo Liu#, Ning Li#, Bojing Shi#, Yang Zou, Feng Xie, Ye Ma, Zhe Li, Hu Li, Qiang Zheng , Xuecheng Qu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang*, Hao Zhang*, and Zhou Li*

Nature Communications, 2019 10:1821

微信图片编辑_20190123112555.jpg

70. Piezoelectric Nanotopography Induced Neuron-Like Differentiation of Stem Cells

Xiaodi Zhang#, Xin Cui#, Diancan Wang, Shu Wang, Zhirong Liu, Gengrui Zhao, Yan Zhang, Zhou Li*, Zhong Lin Wang*, and Linlin Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 1900372

微信图片编辑_20190123112555.jpg

69. Self-Powered Distributed Water Level Sensors Based on Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerators for Ship Draft Detecting

Xiangqian Zhang#, Min Yu#, Ziran Ma#, Han Ouyang, Yang Zou, Steven L. Zhang, Hukai Niu, Xinxiang Pan, Minyi Xu*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 1900327

微信图片编辑_20190123112555.jpg

68.Self-powered implantable electrical stimulator for osteoblasts' proliferation and differentiation

Jingjing Tian#, Rui Shi#, Zhuo Liu, Han Ouyang, Min Yu, Chaochao Zhao, Yang Zou, Dongjie Jiang, Jingshuang Zhang, and Zhou Li*
Nano Energy, 2019, 59 705-714

微信图片编辑_20190123112555.jpg

67.Wearable and Implantable Triboelectric Nanogenerators

Zhuo Liu, Hu Li, Bojing Shi, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 1808820

微信图片编辑_20190123112555.jpg

66. High Power Density Tower-like Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Water Wave Energy

Minyi Xu#, Tiancong Zhao#, Chuan Wang, Steven L. Zhang, Zhou Li, Xinxiang Pan, and Zhong Lin Wang*

ACS Nano, 2019

微信图片编辑_20190123112555.jpg

65. Elastic Cu@PPy sponge for hybrid device with energy conversion and storage

Zhe Li#, Kuan Hu#, Mengyan Yang#, Yang Zou#, Jinbin Yang, Min Yu, Huaying Wang, Xuecheng Qu,Puchuan Tan, Chan Wang, Xuechang Zhou*, and Zhou Li*
Nano Energy, 2019, 852-861

微信图片编辑_20190123112555.jpg

64. Self-Powered Intracellular Drug Delivery by a Biomechanical Energy-Driven Triboelectric Nanogenerator

Zhirong Liu#, Jinhui Nie#, Bin Miao, Jiadong Li*, Yuanbo Cui, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Gengrui Zhao, Yongbo Deng, Yihui Wu, Zhou Li, Linlin Li*, and Zhong Lin Wang*
Advanced Materials, 2019, 1807795

微信图片编辑_20190123112555.jpg

63. Highly Effcient In Vivo Cancer Therapy by an Implantable Magnet Triboelectric Nanogenerator

Chaochao Zhao#, Hongqing Feng#, Lijun Zhang#, Zhe Li, Yang Zou, Puchuan Tan, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Min Yu, Chan Wang, Hu Li, Lingling Xu, Wei Wei*, and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 1808640

微信图片编辑_20190123112555.jpg

62. Fully Bioabsorbable Capacitor as an Energy Storage Unit for Implantable Medical Electronics

Hu Li#, Chaochao Zhao#, Xinxin Wang, Jianping Meng, Yang Zou, Sehrish Noreen, Luming Zhao, Zhuo Liu, Han Ouyang, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*

Advanced Science, 2019, 1801625

微信图片编辑_20190123112555.jpg

61. A highly-sensitive wave sensor based on liquid-solid interfacing triboelectric nanogenerator for smart marine equipment

Minyi Xu#, Song Wang#, Steven L. Zhang#, Wenbo Ding, Phan Trung Kien, Chuan Wang, Zhou Li, Xinxiang Pan, and Zhong Lin Wang

Nano Energy, 2019, 57, 574-580

Papers in 2018


60. Transcatheter Self-Powered Ultrasensitive Endocardial Pressure Sensor

Zhuo Liu#, Ye Ma#, Han Ouyang#, Bojing Shi#, Ning Li, Dongjie Jiang, Feng Xie, Dan Qu, Yang Zou, Yue Huang, Hu Li, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan*, Hao Zhang*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2018,1807560

59. Photothermally tunable biodegradation of implantable triboelectric nanogenerators for tissue repairing

Zhe Li#, Hongqing Feng#, Qiang Zheng, Hu Li, Chaochao Zhao, Han Ouyang, Sehrish Noreen, Min Yu, Fan Su, Ruping Liu, Linlin Li*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Nano energy, 2018, 54, 390-399

58.Wearable Wire-Shaped Symmetric Supercapacitors Based on Activated Carbon Coated Graphite Fibers

Chan Wang#, Kuan Hu#, Wenjian Li, Huaying Wang, Hu Li, Yang Zou, Chaochao Zhao, Zhe Li, Min Yu, Puchuan Tan, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10 (40), 34302-34310

57. Black phosphorus nanosheets passivation using a tripeptide
Huaying Wang#, Kuan Hu#, Zhe Li#, Chan Wang, Zigang Li*,and Zhou Li*

Small, 2018, 801701

56.‍Assessment of extracellular matrix modulation of cell traction force by using silicon nanowire array

Hongqing Feng#, Han Ouyang#, Mingzeng Peng#, Yiming Jin, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Yang Zou, Chaochao Zhao, Yubo Fan, Junyi Zhai*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2018, 50, 504-512

55. Large-Scale Fabrication of Ordered Monolayer Self-assembly of Polystyrene Submicron Spheres

Xiuyan Li#, Zhe Li, Fenlan Xu, Yan Yan, Wei Wang, Luhai Li, Ruping Liu* and Zhou Li*.

Applied Sciences in Graphic Communication and Packaging, 2018.

54.‍An Antibacterial Platform Based on Capacitive Carbon-Doped TiO2 Nanotubes after Charging with Direct/Alternating Currents

Guomin Wang#, Hongqing Feng#, Liangsheng Hu, Weihong Jin, Qi Hao, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Kwok-Yin Wong, Huaiyu Wang*, Zhou Li*, and Paul K. Chu*.

Nature Communication, 2018, 9: 2055

53.Tuning peptide self-assembly by an in-tether chiral center

Kuan Hu#, Yixiang Jiang#, Wei Xiong, Hu Li, Pei-Yu Zhang, Feng Yin, Qianling Zhang, Hao Geng, Fan Jiang*, Zhou Li*, Xinwei Wang*, and Zigang Li*.

Science Advances. 2018, 4: eaar5907

52. Implantable Energy Harvesting Devices

Bojing Shi#, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Advanced Materials, 2018, 1801511

51. Fully Bioabsorbable Natural-Materials-Based Triboelectric Nanogenerators

Wen Jiang#, Hu Li#, Zhuo Liu#, Zhe Li, Jingjing Tian, Bojing Shi, Yang Zou, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Luming Zhao, Rong Sun, Hairong Zheng, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2018, 1801895

50.Alkali Metal Chlorides Based Hydrogel as Eco-Friendly Neutral Electrolyte for Bendable Solid-State Capacitor

Hu Li#, Xinxin Wang, Wen Jiang, Haoyu Fu, Xiaoqiang Liang, Ke Zhang, Zhe Li, Chaochao Zhao, Hongqing Feng, Jia Nie, Ruping Liu, Gang Zhou, Yubo Fan*, and Zhou Li*.

Advanced Materials Interfaces, 2018, 1701648

49.Triboelectric nanogenerator enhanced multilayered antibacterial nanofiber air filters for efficient removal of ultrafine particulate matter

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Tao Jiang, Chuan He, Cun Xin Lu, Yu Bai, Jin Hui Nie, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2018, 11, 4090-4101

48. ‍Microstructure and thermal stability of Cu/Zr 0.3 Al 0.7 N/Zr 0.2 Al 0.8 N/Al 34 O 60 N 6 cermet-based solar selective absorbing coatings

Jianping Meng#*, Ruirui Guo, Hu Li, Luming Zhao, Xiaopeng Liu, and Zhou Li*.

Applied Surface Science, 2018, 400, 932-938

47.Nanogenerator for Biomedical Applications

Hongqing Feng#, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Ruping Liu, Xin Chen, and Zhou Li*.

Advanced Healthcare Materials, 2018, 1701298

46.纳米发电机与自驱动植入式电子医疗系统的研究进展

欧阳涵#, 曲学铖#, 石波璟#, 李舟*.

生命科学仪器, 2018, 6, 15 1-14

45.Piezoelectric nanofibrous scaffolds as in vivo energy harvesters for modifying fibroblast alignment and proliferation in wound healing

Wang Aochen#, Liu Zhuo#, Hu Ming*, Wang Chenchen, Zhang Xiaodi, Shi Bojing, Fan Yubo, Cui Yonggang, Li Zhou*, and Ren Kailiang*.

Nano Energy, 2018, 43, 63-71

Papers in 2017

44. Self-Powered Pulse Sensor for Antidiastole of Cardiovascular Disease

Han Ouyang#, Jingjing Tian#, Guanglong Sun#, Yang Zou, Zhuo Liu, Hu Li, Luming Zhao, Bojing Shi, Yubo Fan, Yifan Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2017, 1703456

43.Energy Harvesting from the Animal/Human Body for Self-Powered Electronics

Canan Dagdeviren#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Annual Review of Biomedical Engineering, 2017, 19, 85–108

42. Influence of the aluminum content on structure and optical properties of Zr 1-x Al x N films

Jianping Meng#*, Ke Zhang , Xiaopeng Liu, Zhiqiang Fu, and Zhou Li*.

Vacuum, 2017, 145, 268-271

41. Antibacterial Composite Film-Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Walking Energy

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Cun Xin Lu, Chuan He, Tao Jiang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(13):11882-11888

40. Fabrication of a spontaneously bent ZnO nanowire with asymmetrical dots by UV irradiation

Xinxin Wang#*, Zhipeng Li#, Xin Cao#, Zhiwei Wang, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 38014-38018

39. The modulation effect of the convexity of silicon topological nanostructures on the growth of mesenchymal stem cells

Yang Zou#, Hongqing Feng#, Han Ouyang, Yiming Jin, Min Yu, Zhuo Liu, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 16977-16983

38. Flexible piezoelectric nanogenerator in wearable self-powered active sensor for respiration and healthcare monitoring

Zhuo Liu#, Shushu Zhang#, Yiming Jin#, Han Ouyang, Yang Zou, Xinxin Wang, Lixin Xie, and Zhou Li*.

Semiconductor Science and Technology, 2017, 32, 064004(7pp)

37. Long-term antibacterial characteristics and cytocompatibility of titania nanotubes loaded with Au nanoparticles without photocatalytic effects

Guomin Wang#, Hongqing Feng*, Weihong Jin, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Hao Wu, Zhou Li, and Paul K. Chu*.

Applied Surface Science, 2017, 414, 230-237

36. Recent Progress on Piezoelectric and Triboelectric Energy Harvesters in Biomedical Systems

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Advanced Science (Weinh), 2017, 1700029

35. A self-powered sterilization system with both instant and sustainable anti-bacterial ability

Jingjing Tian#, Hongqing Feng#, Ling Yan#, Min Yu, Han Ouyang, Hu Li, Wen Jiang, Yiming Jin, Guang Zhu, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Nano Energy, 2017, 36, 241-249

34. 基于摩擦纳米发电机的自驱动计步传感器

刘岩#,   欧阳涵,   刘卓,   邹洋,   赵璐明,   田静静, 黎 鸣, 江 文, 李 舟*.

电子科技大学学报, 2017.

33. 基于摩擦纳米发电机的自驱动植入式电子医疗器件的研究

刘卓#, 欧阳涵, 邹洋, 郑强, 石波璟, 田静静 ,李舟*.

中国科学:技术科学, 2016,46, 044605

32. 生命不止,能量不息——植入式摩擦纳米发电机的研究与应用

刘卓#, 王玲, 李虎, 邹洋, 石波璟, 欧阳涵, 李舟*.

科技导报, 2017, 35(2): 65-71

Papers in 2016

31. A Packaged Self-Powered System with Universal Connectors Based on Hybridized Nanogenerators

Bojing Shi#, Qiang Zheng#, Wen Jiang, Ling Yan, Xinxin Wang, Hong Liu, Yan Yao, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2016, 28, 846–852

30. Thermo-Driven Evaporation Self-Assembly and Dynamic Analysis of Homocentric Carbon Nanotube Rings

Hu Li#, Han Ouyang#, Min Yu, Nan Wu, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhuo Liu, Jingjing Tian, Yiming Jin, Hongqin Feng, Yubo Fan*, and Zhou Li*.

Small, 2016, 1603642

29. Biodegradable triboelectric nanogenerator as a life-time designed implantable power source

Qiang Zheng#, Yang Zou, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Bojing Shi, Xinxin Wang, Yiming Jin, Han Ouyang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Science Advances, 2016, 2, e1501478

28. A size-unlimited surface microstructure modification method for achieving high performance triboelectric nanogenerator

Luming Zhao#, Qiang Zheng#, Han Ouyang, Hu Li, Ling Yan, Bojing Shi, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2016, 28, 172-178

27. Robust Multilayered Encapsulation for High-Performance Triboelectric Nanogenerator in Harsh Environment

Qiang Zheng#, Yiming Jin#, Zhuo Liu#, Han Ouyang, Hu Li, Bojing Shi, Wen Jiang, Hao Zhang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 26697-26703


26. Self-Powered, One-Stop, and Multifunctional Implantable Triboelectric Active Sensor for Real-Time Biomedical Monitoring

Ye Ma#, Qiang Zheng#, Yang Liu#, Bojin Shi, Xiang Xue, Weiping Ji, Zhuo Liu, Yiming Jin, Yang Zou, Zhao An, Wei Zhang, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhiyun Xu, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Hao Zhang*.

Nano Letters, 2016, 6b01968

25. Hierarchical nested-network porous copper fabricated by one step dealloying for glucose sensing

Xuequan Li#, Baisheng Huang, Cuicui Qiu, Zhou Li, Li Hua Shao*, and Hong Liu*.

Journal of Alloys and Compounds, 2016, 681, 109-114

24. InVivo Self-Powered Wireless Cardiac Monitoring via Implantable Triboelectric Nanogenerator

Qiang Zheng#, Hao Zhang#, Bojing Shi#, Xiang Xue, Zhuo Liu, Yiming Jin, Ye Ma, Yang Zou, Xinxin Wang, Zhao An, Wei Tang, Wei Zhang, Fan Yang, Yang Liu, Xilong Lang, Zhiyun Xu*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2016, 10, 6510−6518

23. Biocide-Free Antifouling on Insulating Surface by Wave-Driven Triboelectrification-Induced Potential Oscillation

Xue Jiao Zhao#, Jing Jing Tian#, Shuang Yang Kuang, Han Ouyang, Ling Yan, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Guang Zhu*.

Advanced Materials Interfaces, 2016, 1600187

Papers in 2015

22. High-Resolution Dynamic Pressure Sensor Array Based on Piezo-phototronic Effect Tuned Photoluminescence Imaging

Mingzeng Peng#, Zhou Li#, Caihong Liu, Qiang Zheng, Xieqing Shi, Ming Song, Yang Zhang, shiyu Du, Junyi Zhai*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9, 3, 3143-3150

21. Implantable Self-Powered Low-Level Laser Cure System for Mouse Embryonic Osteoblasts' Proliferation and Differentiation

Wei Tang#, Jingjing Tian#, Qiang Zheng, Lin Yan, Jiangxue Wang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9 ,8, 7867-7873

20. Bioinspired highly electrically conductive graphene–epoxy layered composites

Peng Ming#, Yuanyuan Zhang#, Jianwen Bao, Gang Liu, Zhou Li, Lei Jianga, and Qunfeng Cheng*.

RSC Advances, 2015, 5, 22283-22288


19. Piezoelectric-Enhanced Oriented Cobalt Coordinated Peptide Monolayer with Rectification Behavior

Xinxin Wang#, Wen Jiang#, Qiang Zheng, Ling Yan, Yiming Jin, Changbao Han, Jie Zhuang, Hong Liu, and Zhou Li*.

Small, 2015, 37, 4864–4869

18. Quantification of Cell Traction Force of Osteoblast Cells Using Si Nanopillar-Based Mechanical Sensor

Yiming Jin#, Yalan Zhang#, Han Ouyang, Mingzeng Peng, Junyi Zhai* and Zhou Li*.

Sensors and Materials, 2015, 27, 11, 1071-1077

17. Triboelectrification induced UV emission from plasmon discharge

Chang Bao Han#, Chi Zhang#, Jingjing Tian, Xiaohui Li, Limin Zhang, Zhou Li, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2015, 8(1), 219–226

Papers in 2014

16. ‍In vivo powering of pacemaker by breathing-driven implanted triboelectric nanogenerator

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Fengru Fan, Xinxin Wang, Ling Yan, Weiwei Yuan, Sihong Wang, Hong Liu, ZhouLi*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2015, 26(33):5851-5856

15. Ag nanoparticle-ZnO nanowire hybrid nanostructures as enhanced and robust antimicrobial textiles via a green chemical approach

Zhou Li#, Haoying Tang#, Weiwei Yuan#, Wei Song, Yongshan Niu, Ling Yan, Min Yu, Ming Dai, Siyu Feng, Menghang Wang, Tengjiao Liu, Peng Jiang, Yubo Fan*, and Zhong Lin Wang*.

Nanotechnology, 2014, 25, 145702

Papers before 2014

14. Titanium Dioxide Nanoparticles Induced Proinflammation of Primary Cultured Cardiac Myocytes of Rat

Wei Song#, Jiangxue Wang, Meili Liu, Ping Li, Gang Zhou, Zhou Li, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 349140

13. In Vivo Delivery of Atoh1 Gene to Rat Cochlea Using a Dendrimer-Based Nanocarrier

Nan Wu#, Min Li#, Zhi Ting Chen, Xiao Bing Zhang, Hui Zhan Liu, Zhou Li, Wei Wei Guo, Li Dong Zhao, Li Li Ren, Jia Nan Li, Ha Jin Yi, Dong Han, Wei Yan Yang, Yan Wu*, and Shi Ming Yang*.

Journal of Biomedical Nanotechnology, 2013, Vol. 9, 1736–1745

12. Effect of Gold/Fe3O4Nanoparticles on Biocompatibility and Neural Differentiation of Rat Olfactory Bulb Neural Stem Cells

Menghang Wang#, Zhou Li#, Huiting Qiao, Luoping Chen, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 867426

11. Silicon Nanowire-Based Methodology for Quantifying Single Cell Traction Force

Y.S. Niu# L. Yan, M. Dai, X. Li, S.Y. Feng, F. Xue, Y.B. Fan*, and Z. Li*.

Springer Berlin Heidelberg, 2012, Vol. 39, 282-285

10. Biocompatible Single-Crystal Selenium Nanobelt Based Nanodevice as a Temperature-Tunable Photosensor

Yongshan Niu#, Aimiao Qin#, Wei Song, Menghang Wang, Xuenan Gu, Yangfei Zhang, Min Yu, Xiaoguang Zhao, Ming Dai, Ling Yan, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2012, Article ID 384671

9. Muscle-driven in vivo nanogenerator

Zhou Li#, Guang Zhu#, Rusen Yang, Aurelia C. Wang, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 2534–2537

8. Supersensitive, fast-response nanowire sensors by using Schottky contacts

Youfan Hu#, Jun Zhou, Ping-Hung Yeh, Zhou Li, Te-Yu Wei, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 3327–3332

7. Quantifying the Traction Force of a Single Cell by Aligned Silicon Nanowire Array

Zhou Li#, Jinhui Song, Giulia Mantini, MingYen Lu, Hao Fang, Christian Falconi, Lih-Juann Chen, and Zhong Lin Wang*.

Nano Letters, 2009, Vol. 9, No. 10 3575-3580

6. Schottky-Gated Probe-Free ZnO Nanowire Biosensor

Ping-Hung Yeh#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2009, 21, 4975–4978

5. Cellular Level Biocompatibility and Biosafety of ZnO Nanowires

Zhou Li#, Rusen Yang, Min Yu, Fan Bai, Cheng Li, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112 (51), 20114-20117

4. Single-Crystal Mesoporous ZnO Thin Films Composed of Nanowalls

Xudong Wang#, Yong Ding, Zhou Li, Jinhui Song, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 113 (5), 1791-1794

3. Enhancing the Photon- and Gas-Sensing Properties of a Single SnO2 Nanowire Based Nanodevice by Nanoparticle Surface Functionalization

Qin Kuang#, ChangShi Lao, Zhou Li, YuZi Liu, ZhaoXiong Xie*, LanSun Zheng, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 11539–11544

2. Rapid photoresponse of single-crystalline selenium nanobelts

Aimiao Qin#, Zhou Li, Rusen Yang, Yudong Gu, Yuzi Liu, and Zhong Lin Wang*.

Solid State Communications, 2008, 148, 145–147

1.Relationship of JAK2 V617F mutation and myeloproliferative disorder

LI Zhou#, Zhu Ping*.

白血病·淋巴瘤, 2006,Vol. 16, Issue(1):70-72

Notice to the web visitors:

Notice to the web visitors:

副标题

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.

Tower-C, Techart Plaza, No. 30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li, Han Ouyang, Xuecheng Qu