Nanoenergy and Biosystem Lab

Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences
Papers in 2019


2. ‍ ‍"Release of Ag/ZnO Nanomaterials and Associated Risks of a Novel Water Sterilization Technology"

Chengfang Pang, Aiga Mackevica, Jingjing Tian, Hongqing Feng, Zhou Li* and Anders Baun*

Water, 2019

微信图片编辑_20190123112555.jpg

3. ‍ ‍"Research Highlights in the Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems"

Zhou Li* and Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 1906059

Acknowledgement contribution of Dr. Qiang Zheng and Dongjie Jiang for the "Science tree".

微信图片编辑_20190123112555.jpg

4. ‍ ‍"A wearable system based on core-shell structured peptide-Co9S8supercapacitor and triboelectric nanogenerator"

Wei Xiong*, Kuan Hu*, Zhe Li*, Yixiang Jiang, Zigang Li#, Zhou Li#, Xinwei Wang#
Nano Energy, 2019, 104149

微信图片编辑_20190123112555.jpg

6. "Fabrication of Concentric Carbon Nanotube Rings and Their Application on Regulating Cell Growth"

Hu Li#, Luming Zhao, Weibo Zhu,   Xuecheng Qu, Chan Wang, Ruping Liu, Yubo Fan,   and Zhou Li
ACS Omega, 2019, 16209-16216

微信图片编辑_20190123112555.jpg

7. "Honeycomb Structure Inspired Triboelectric Nanogenerator for Highly Effective Vibration Energy Harvesting and Self Powered Engine Condition Monitoring"

Xiu Xiao#, Xiangqian Zhang#, Siyuan Wang, Han Ouyang, Pengfei Chen, Liguo Song, Haichao Yuan, Yulong Ji, Peihong Wang, Zhou Li*, Minyi Xu*, and Zhong Lin Wang*

Advanced Energy Materials, 2019, 1902460

微信图片编辑_20190123112555.jpg

8."A Battery-Like Self-Charge Universal Module for Motional Energy Harvest"

Puchuan Tan#, Qiang Zheng#, Yang Zou#, Bojing Shi, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Yu Cao, Yubo Fan, Zhong Lin Wang, and Zhou Li*

Advanced Energy Materials, 2019, 1901875

微信图片编辑_20190123112555.jpg

9."Recent progress of nanogenerators acting asbiomedical sensors in vivo"

Jinyan Sun#, Anping Yang#, Chaochao Zhao#,Fang Liu, Zhou Li*

Science Bulletin, 2019, doi.org/10.1016/j.scib.2019.07.001

微信图片编辑_20190123112555.jpg

10."Direct muscle stimulation using diode-amplified triboelectric nanogenerators (TENGs)"

Hao Wang, Jiahui Wang, Tianyiyi He, Zhou Li#, Chengkuo Lee#

Nano Energy, 63(2019) 103844

微信图片编辑_20190123112555.jpg

11."Porous Ti-10Mo alloy fabricated by powder metallurgy for promoting bone regeneration"

Wei Xu#, Zhuo Liu#, Xin Lu*, Jingjing Tian, Gang Chen, Bowen Liu, Zhou Li, Xuanhui Qu, Cuie Wen

SCIENCE CHINA Materials, 2019, 62(7): 1053–1064

微信图片编辑_20190123112555.jpg

12. "A bionic stretchable nanogenerator for underwater sensing and energy harvesting"

Yang Zou #, Puchuan Tan#, Bojing Shi#, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Zhuo Liu, Hu Li, Min Yu, Chan Wang, Xuecheng Qu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*

Nature Communications, (2019) 10:269

微信图片编辑_20190123112555.jpg

13. "Fabrication and performance test of biodegradable supercapacitor"

Hu Li# , Yubo Fan*, Zhou Li*

MRS Advances , 2019.253

微信图片编辑_20190123112555.jpg

14. "Body-Integrated Self-Powered System for Wearable and Implantable Application"

Bojing Shi#, Zhuo Liu#, Qiang Zheng#, Jianping Meng, Han Ouyang, Yang Zou, Dongjie Jiang, Xuecheng Qu, Min Yu, Luming Zhao, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

ACS Nano, 2019 13, 6017-6024

微信图片编辑_20190123112555.jpg

15. "Symbiotic cardiac pacemaker"

Han Ouyang#, Zhuo Liu#, Ning Li#, Bojing Shi#, Yang Zou, Feng Xie, Ye Ma, Zhe Li, Hu Li, Qiang Zheng , Xuecheng Qu, Yubo Fan, Zhong Lin Wang*, Hao Zhang* and Zhou Li*

Nature Communications, 2019 10:1821

微信图片编辑_20190123112555.jpg

16. " Piezoelectric Nanotopography Induced Neuron-Like Differentiation of Stem Cells‍"

Xiaodi Zhang#, Xin Cui#, Diancan Wang, Shu Wang, Zhirong Liu, Gengrui Zhao, Yan Zhang, Zhou Li,* Zhong Lin Wang,* and Linlin Li*

Advanced Functional Materials, 2019, 1900372

微信图片编辑_20190123112555.jpg

17."Self-Powered Distributed Water Level Sensors Based on Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerators for Ship Draft Detecting"

Xiangqian Zhang, Min Yu, Ziran Ma, Han Ouyang, Yang Zou, Steven L. Zhang, Hukai Niu, Xinxiang Pan, Minyi Xu,* Zhou Li,* and Zhong Lin Wang*
Advanced Functional Materials, 2019, 1900327

微信图片编辑_20190123112555.jpg

18."Self-powered implantable electrical stimulator for osteoblasts' proliferation and differentiation"

Jingjing Tian#, Rui Shi#, Zhuo Liu, Han Ouyang, Min Yu, Chaochao Zhao, Yang Zou, Dongjie Jiang, Jingshuang Zhang, Zhou Li*
Nano Energy, 2019, 59 705-714

微信图片编辑_20190123112555.jpg

19."Wearable and Implantable Triboelectric Nanogenerators"

Zhuo Liu, Hu Li, Bojing Shi, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 1808820

微信图片编辑_20190123112555.jpg

20."High Power Density Tower-like Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Arbitrary Directional Water Wave Energy"

Minyi Xu#, Tiancong Zhao#, Chuan Wang, Steven L. Zhang, Zhou Li, Xinxiang Pan, and Zhong Lin Wang*

ACS Nano, 2019

微信图片编辑_20190123112555.jpg

21."Elastic Cu@PPy sponge for hybrid device with energy conversion and storage"

Zhe Li#, Kuan Hu#, Mengyan Yang#, Yang Zou#, Jinbin Yang, Min Yu, Huaying Wang, Xuecheng Qu,Puchuan Tan, Chan Wang, Xuechang Zhou*, Zhou Li*
Nano Energy, 2019

微信图片编辑_20190123112555.jpg

22."Self-Powered Intracellular Drug Delivery by a Biomechanical Energy-Driven Triboelectric Nanogenerator"

Zhirong Liu, Jinhui Nie, Bin Miao, Jiadong Li*, Yuanbo Cui, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Gengrui Zhao, Yongbo Deng, Yihui Wu, Zhou Li, Linlin Li*, and Zhong Lin Wang*
Advanced Materials, 2019, 1807795

微信图片编辑_20190123112555.jpg

23. "Highly Effcient In Vivo Cancer Therapy by an Implantable Magnet Triboelectric Nanogenerator"

Chaochao Zhao#, Hongqing Feng#, Lijun Zhang#, Zhe Li, Yang Zou, Puchuan Tan, Han Ouyang, Dongjie Jiang, Min Yu, Chan Wang, Hu Li, Lingling Xu, Wei Wei*, and Zhou Li*
Advanced Functional Materials, 2019, 1808640

微信图片编辑_20190123112555.jpg

24. "Fully Bioabsorbable Capacitor as an Energy Storage Unit for Implantable Medical Electronics"

Hu Li#, Chaochao Zhao#, Xinxin Wang, Jianping Meng, Yang Zou, Sehrish Noreen, Luming Zhao, Zhuo Liu, Han Ouyang, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan,* Zhong Lin Wang,* and Zhou Li*

Advanced Science, 2019, 1801625

微信图片编辑_20190123112555.jpg

25. "A highly-sensitive wave sensor based on liquid-solid interfacing triboelectric nanogenerator for smart marine equipment"

Minyi Xu, Song Wang, Steven L. Zhang, Wenbo Ding, Phan Trung Kien, Chuan Wang, Zhou Li, Xinxiang Pan, Zhong Lin Wang

Nano Energy, 2019, 57, 574-580

Papers in 2018


1. "Transcatheter Self-Powered Ultrasensitive Endocardial Pressure Sensor"

Zhuo Liu#, Ye Ma#, Han Ouyang#, Bojing Shi#, Ning Li, Dongjie Jiang, Feng Xie, Dan Qu, Yang Zou, Yue Huang, Hu Li, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Min Yu, Yubo Fan*, Hao Zhang*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*

Advanced Functional Materials, 2018,1807560

2. "Photothermally tunable biodegradation of implantable triboelectric nanogenerators for tissue repairing"

Zhe Li#, Hongqing Feng#, Qiang Zheng, Hu Li, Chaochao Zhao, Han Ouyang, Sehrish Noreen, Min Yu, Fan Su, Ruping Liu, Linlin Li*, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*

Nano energy, 2018, 54, 390-399

3. "Wearable Wire-Shaped Symmetric Supercapacitors Based on Activated Carbon Coated Graphite Fibers"

Chan Wang#, Kuan Hu#, Wenjian Li, Huaying Wang, Hu Li, Yang Zou, Chaochao Zhao, Zhe Li, Min Yu, Puchuan Tan, and Zhou Li*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

4. "Black phosphorus nanosheets passivation using a tripeptide"
Huaying Wang#, Kuan Hu#, Zhe Li#, Chan Wang, Zigang Li*,and Zhou Li*

Small, 2018, 801701

5.‍“Assessment of extracellular matrix modulation of cell traction force by using silicon nanowire array”

Hongqing Feng#, Han Ouyang#, Mingzeng Peng#, Yiming Jin, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Yang Zou, Chaochao Zhao, Yubo Fan, Junyi Zhai*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2018, 50, 504-512

6. "Large-Scale Fabrication of Ordered Monolayer Self-assembly of Polystyrene Submicron Spheres"

Xiuyan Li#, Zhe Li, Fenlan Xu, Yan Yan, Wei Wang, Luhai Li, Ruping Liu* and Zhou Li*.

Applied Sciences in Graphic Communication and Packaging, 2018.

7.‍"An Antibacterial Platform Based on Capacitive Carbon-Doped TiO2 Nanotubes after Charging with Direct/Alternating Currents"

Guomin Wang#, Hongqing Feng#, Liangsheng Hu, Weihong Jin, Qi Hao, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Kwok-Yin Wong, Huaiyu Wang*, Zhou Li*, and Paul K. Chu*.

Nature Communication, 2018, 9: 2055

8."Tuning peptide self-assembly by an in-tether chiral center"

Kuan Hu#, Yixiang Jiang#, Wei Xiong, Hu Li, Pei-Yu Zhang, Feng Yin, Qianling Zhang, Hao Geng, Fan Jiang*, Zhou Li*, Xinwei Wang*, and Zigang Li*.

Science Advances. 2018, 4: eaar5907

9."Implantable Energy Harvesting Devices"

Bojing Shi#, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Advanced Materials, 2018, 1801511

10. "Fully Bioabsorbable Natural-Materials-Based Triboelectric Nanogenerators"

Wen Jiang#, Hu Li#, Zhuo Liu#, Zhe Li, Jingjing Tian, Bojing Shi, Yang Zou, Han Ouyang, Chaochao Zhao, Luming Zhao, Rong Sun, Hairong Zheng, Yubo Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2018, 1801895

11."Alkali Metal Chlorides Based Hydrogel as Eco-Friendly Neutral Electrolyte for Bendable Solid-State Capacitor"

Hu Li#, Xinxin Wang, Wen Jiang, Haoyu Fu, Xiaoqiang Liang, Ke Zhang, Zhe Li, Chaochao Zhao, Hongqing Feng, Jia Nie, Ruping Liu, Gang Zhou, Yubo Fan*, and Zhou Li*.

Advanced Materials Interfaces, 2018, 1701648

12."Triboelectric nanogenerator enhanced multilayered antibacterial nanofiber air filters for efficient removal of ultrafine particulate matter"

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Tao Jiang, Chuan He, Cun Xin Lu, Yu Bai, Jin Hui Nie, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2018.

13. ‍"Microstructure and thermal stability of Cu/Zr 0.3 Al 0.7 N/Zr 0.2 Al 0.8 N/Al 34 O 60 N 6 cermet-based solar selective absorbing coatings"

Jianping Meng#*, Ruirui Guo, Hu Li, Luming Zhao, Xiaopeng Liu, and Zhou Li*.

Applied Surface Science, 2018, 400, 932-938

14."Nanogenerator for Biomedical Applications"

Hongqing Feng#, Chaochao Zhao, Puchuan Tan, Ruping Liu, Xin Chen, and Zhou Li*.

Advanced Healthcare Materials, 2018, 1701298

15."纳米发电机与自驱动植入式电子医疗系统的研究进展"

欧阳涵#, 曲学铖#, 石波璟#, 李舟*.

生命科学仪器, 2018, 6, 15 1-14

16."Piezoelectric nanofibrous scaffolds as in vivo energy harvesters for modifying fibroblast alignment and proliferation in wound healing"

Wang Aochen#, Liu Zhuo#, Hu Ming*, Wang Chenchen, Zhang Xiaodi, Shi Bojing, Fan Yubo, Cui Yonggang, Li Zhou*, and Ren Kailiang*.

Nano Energy, 2018, 43, 63-71

Papers in 2017

1.  "Self-Powered Pulse Sensor for Antidiastole of Cardiovascular Disease"

Han Ouyang#, Jingjing Tian#, Guanglong Sun#, Yang Zou, Zhuo Liu, Hu Li, Luming Zhao, Bojing Shi, Yubo Fan, Yifan Fan*, Zhong Lin Wang*, and Zhou Li*.

Advanced Materials, 2017, 1703456

2."Energy Harvesting from the Animal/Human Body for Self-Powered Electronics"

Canan Dagdeviren#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Annual Review of Biomedical Engineering, 2017, 19, 85–108

3. "Influence of the aluminum content on structure and optical properties of Zr 1-x Al x N films"

Jianping Meng#*, Ke Zhang , Xiaopeng Liu, Zhiqiang Fu, and Zhou Li*.

Vacuum, 2017, 145, 268-271

4. "Antibacterial Composite Film-Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Walking Energy"

Guang Qin Gu#, Chang Bao Han#, Jing Jing Tian#, Cun Xin Lu, Chuan He, Tao Jiang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(13):11882-11888

5. "Fabrication of a spontaneously bent ZnO nanowire with asymmetrical dots by UV irradiation"

Xinxin Wang#*, Zhipeng Li#, Xin Cao#, Zhiwei Wang, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 38014-38018

6. "The modulation effect of the convexity of silicon topological nanostructures on the growth of mesenchymal stem cells"

Yang Zou#, Hongqing Feng#, Han Ouyang, Yiming Jin, Min Yu, Zhuo Liu, and Zhou Li*.

RSC Advances, 2017, 7, 16977-16983

7. "Flexible piezoelectric nanogenerator in wearable self-powered active sensor for respiration and healthcare monitoring"

Zhuo Liu#, Shushu Zhang#, Yiming Jin#, Han Ouyang, Yang Zou, Xinxin Wang, Lixin Xie, and Zhou Li*.

Semiconductor Science and Technology, 2017, 32, 064004(7pp)

8. "Long-term antibacterial characteristics and cytocompatibility of titania nanotubes loaded with Au nanoparticles without photocatalytic effects"

Guomin Wang#, Hongqing Feng*, Weihong Jin, Ang Gao, Xiang Peng, Wan Li, Hao Wu, Zhou Li, and Paul K. Chu*.

Applied Surface Science, 2017, 414, 230-237

9. "Recent Progress on Piezoelectric and Triboelectric Energy Harvesters in Biomedical Systems"

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Advanced Science (Weinh), 2017, 1700029

10. "A self-powered sterilization system with both instant and sustainable anti-bacterial ability"

Jingjing Tian#, Hongqing Feng#, Ling Yan#, Min Yu, Han Ouyang, Hu Li, Wen Jiang, Yiming Jin, Guang Zhu, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

Nano Energy, 2017, 36, 241-249

11. "基于摩擦纳米发电机的自驱动计步传感器"

刘岩#,  欧阳涵,  刘卓,  邹洋,  赵璐明,  田静静, 黎 鸣, 江 文, 李 舟*.

电子科技大学学报, 2017.

12. "基于摩擦纳米发电机的自驱动植入式电子医疗器件的研究"

刘卓#, 欧阳涵, 邹洋, 郑强, 石波璟, 田静静 ,李舟*.

中国科学:技术科学, 2016,46, 044605

13. "生命不止,能量不息——植入式摩擦纳米发电机的研究与应用"

刘卓#, 王玲, 李虎, 邹洋, 石波璟, 欧阳涵, 李舟*.

科技导报, 2017, 35(2): 65-71

Papers in 2016

1. "A Packaged Self-Powered System with Universal Connectors Based on Hybridized Nanogenerators"

Bojing Shi#, Qiang Zheng#, Wen Jiang, Ling Yan, Xinxin Wang, Hong Liu, Yan Yao, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2016, 28, 846–852

2. "Thermo-Driven Evaporation Self-Assembly and Dynamic Analysis of Homocentric Carbon Nanotube Rings"

Hu Li*, Han Ouyang*, Min Yu, Nan Wu, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhuo Liu, Jingjing Tian, Yiming Jin, Hongqin Feng, Yubo Fan#, and Zhou Li#.

Small, 2016, 1603642

3. "Biodegradable triboelectric nanogenerator as a life-time designed implantable power source"

Qiang Zheng#, Yang Zou, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Bojing Shi, Xinxin Wang, Yiming Jin, Han Ouyang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

Science Advances, 2016, 2, e1501478

4. "A size-unlimited surface microstructure modification method for achieving high performance triboelectric nanogenerator"

Luming Zhao#, Qiang Zheng#, Han Ouyang, Hu Li, Ling Yan, Bojing Shi, and Zhou Li*.

Nano Energy, 2016, 28, 172-178

5. "Robust Multilayered Encapsulation for High-Performance Triboelectric Nanogenerator in Harsh Environment"

Qiang Zheng#, Yiming Jin#, Zhuo Liu#, Han Ouyang, Hu Li, Bojing Shi, Wen Jiang, Hao Zhang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang.

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016.


6. "Self-Powered, One-Stop, and Multifunctional Implantable Triboelectric Active Sensor for Real-Time Biomedical Monitoring"

Ye Ma#, Qiang Zheng#, Yang Liu#, Bojin Shi, Xiang Xue, Weiping Ji, Zhuo Liu, Yiming Jin, Yang Zou, Zhao An, Wei Zhang, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhiyun Xu, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Hao Zhang*.

Nano Lett, 2016, 6b01968

7. "Hierarchical nested-network porous copper fabricated by one step dealloying for glucose sensing"

Xuequan Li#, Baisheng Huang, Cuicui Qiu, Zhou Li, Li Hua Shao*, Hong Liu*.

Journal of Alloys and Compounds, 2016, 681, 109-114

8. "InVivo Self-Powered Wireless Cardiac Monitoring via Implantable Triboelectric Nanogenerator"

Qiang Zheng#, Hao Zhang#, Bojing Shi#, Xiang Xue, Zhuo Liu, Yiming Jin, Ye Ma, Yang Zou, Xinxin Wang, Zhao An, Wei Tang, Wei Zhang, Fan Yang, Yang Liu, Xilong Lang, Zhiyun Xu*, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2016, 10, 6510−6518

9. "Biocide-Free Antifouling on Insulating Surface by Wave-Driven Triboelectrification-Induced Potential Oscillation"

Xue Jiao Zhao#, Jing Jing Tian#, Shuang Yang Kuang, Han Ouyang, Ling Yan, Zhong Lin Wang*, Zhou Li*, and Guang Zhu*.

Advanced Materials Interfaces, 2016, 1600187

Papers in 2015

1. "High-Resolution Dynamic Pressure Sensor Array Based on Piezo-phototronic Effect Tuned Photoluminescence Imaging"

Mingzeng Peng#, Zhou Li#, Caihong Liu, Qiang Zheng, Xieqing Shi, Ming Song, Yang Zhang, shiyu Du, Junyi Zhai*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9, 3, 3143-3150

2. "Implantable Self-Powered Low-Level Laser Cure System for Mouse Embryonic Osteoblasts' Proliferation and Differentiation"

Wei Tang#, Jingjing Tian#, Qiang Zheng, Lin Yan, Jiangxue Wang, Zhou Li*, and Zhong Lin Wang*.

ACS Nano, 2015, 9 ,8, 7867-7873

3. "Bioinspired highly electrically conductive graphene–epoxy layered composites"

Peng Ming#, Yuanyuan Zhang#, Jianwen Bao, Gang Liu, Zhou Li, Lei Jianga, and Qunfeng Cheng*.

RSC Advances, 2015, 5, 22283-22288


4. "Piezoelectric-Enhanced Oriented Cobalt Coordinated Peptide Monolayer with Rectification Behavior"

Xinxin Wang#, Wen Jiang#, Qiang Zheng, Ling Yan, Yiming Jin, Changbao Han, Jie Zhuang, Hong Liu, and Zhou Li*.

Small, 2015, 37, 4864–4869

5. "Quantification of Cell Traction Force of Osteoblast Cells Using Si Nanopillar-Based Mechanical Sensor"

Yiming Jin#, Yalan Zhang#, Han Ouyang, Mingzeng Peng, Junyi Zhai* and Zhou Li*.

Sensors and Materials, 2015, 27, 11, 1071-1077

6. "Triboelectrification induced UV emission from plasmon discharge"

Chang Bao Han#, Chi Zhang#, Jingjing Tian, Xiaohui Li, Limin Zhang, Zhou Li, and Zhong Lin Wang*.

Nano Research, 2015, 8(1), 219–226

Papers in 2014

1. ‍"In vivo powering of pacemaker by breathing-driven implanted triboelectric nanogenerator"

Qiang Zheng#, Bojing Shi, Fengru Fan, Xinxin Wang, Ling Yan, Weiwei Yuan, Sihong Wang, Hong Liu, ZhouLi*, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2015, 26(33):5851-5856

2. "Ag nanoparticle-ZnO nanowire hybrid nanostructures as enhanced and robust antimicrobial textiles via a green chemical approach"

Zhou Li#, Haoying Tang#, Weiwei Yuan#, Wei Song, Yongshan Niu, Ling Yan, Min Yu, Ming Dai, Siyu Feng, Menghang Wang, Tengjiao Liu, Peng Jiang, Yubo Fan*, and Zhong Lin Wang*.

Nanotechnology, 2014, 25, 145702

Papers before 2014

1. "Titanium Dioxide Nanoparticles Induced Proinflammation of Primary Cultured Cardiac Myocytes of Rat"

Wei Song#, Jiangxue Wang, Meili Liu, Ping Li, Gang Zhou, Zhou Li, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 349140

2. "In Vivo Delivery of Atoh1 Gene to Rat Cochlea Using a Dendrimer-Based Nanocarrier"

Nan Wu#, Min Li#, Zhi Ting Chen, Xiao Bing Zhang, Hui Zhan Liu, Zhou Li, Wei Wei Guo, Li Dong Zhao, Li Li Ren, Jia Nan Li, Ha Jin Yi, Dong Han, Wei Yan Yang, Yan Wu*, and Shi Ming Yang*.

Journal of Biomedical Nanotechnology, 2013, Vol. 9, 1736–1745

3. "Effect of Gold/Fe3O4Nanoparticles on Biocompatibility and Neural Differentiation of Rat Olfactory Bulb Neural Stem Cells"

Menghang Wang#, Zhou Li#, Huiting Qiao, Luoping Chen, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2013, Article ID 867426

4. "Silicon Nanowire-Based Methodology for Quantifying Single Cell Traction Force"

Y.S. Niu# L. Yan, M. Dai, X. Li, S.Y. Feng, F. Xue, Y.B. Fan*, and Z. Li*.

Springer Berlin Heidelberg, 2012, Vol. 39, 282-285

5. "Biocompatible Single-Crystal Selenium Nanobelt Based Nanodevice as a Temperature-Tunable Photosensor"

Yongshan Niu#, Aimiao Qin#, Wei Song, Menghang Wang, Xuenan Gu, Yangfei Zhang, Min Yu, Xiaoguang Zhao, Ming Dai, Ling Yan, Zhou Li*, and Yubo Fan*.

Journal of Nanomaterials, 2012, Article ID 384671

6. "Muscle-driven in vivo nanogenerator"

Zhou Li#, Guang Zhu#, Rusen Yang, Aurelia C. Wang, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 2534–2537

7. "Supersensitive, fast-response nanowire sensors by using Schottky contacts"

Youfan Hu#, Jun Zhou, Ping-Hung Yeh, Zhou Li, Te-Yu Wei, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2010, 22, 3327–3332

8. "Quantifying the Traction Force of a Single Cell by Aligned Silicon Nanowire Array"

Zhou Li#, Jinhui Song, Giulia Mantini, MingYen Lu, Hao Fang, Christian Falconi, Lih-Juann Chen, and Zhong Lin Wang*.

Nano Letters, 2009, Vol. 9, No. 10 3575-3580

9. "Schottky-Gated Probe-Free ZnO Nanowire Biosensor"

Ping-Hung Yeh#, Zhou Li#, and Zhong Lin Wang*.

Advanced Materials, 2009, 21, 4975–4978

10. "Cellular Level Biocompatibility and Biosafety of ZnO Nanowires"

Zhou Li#, Rusen Yang, Min Yu, Fan Bai, Cheng Li, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112 (51), 20114-20117

11. "Single-Crystal Mesoporous ZnO Thin Films Composed of Nanowalls"

Xudong Wang#, Yong Ding, Zhou Li, Jinhui Song, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 113 (5), 1791-1794

12. "Enhancing the Photon- and Gas-Sensing Properties of a Single SnO2 Nanowire Based Nanodevice by Nanoparticle Surface Functionalization"

Qin Kuang#, ChangShi Lao, Zhou Li, YuZi Liu, ZhaoXiong Xie*, LanSun Zheng, and Zhong Lin Wang*.

Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 11539–11544

13. "Rapid photoresponse of single-crystalline selenium nanobelts"

Aimiao Qin#, Zhou Li, Rusen Yang, Yudong Gu, Yuzi Liu, and Zhong Lin Wang*.

Solid State Communications, 2008, 148, 145–147

14. "Relationship of JAK2 V617F mutation and myeloproliferative disorder"

LI Zhou#,Zhu Ping*.

白血病·淋巴瘤, 2006,Vol. 16, Issue(1):70-72

Notice to the web visitors:

Notice to the web visitors:

副标题

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.

Tower-C, Techart Plaza, No. 30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li, Han Ouyang, Xuecheng Qu