Nanoenergy and Biosystem Lab
中国科学院北京纳米能源与系统研究所

祝贺NBL课题组席源、刘明皓、薛江涛、褚华清,晁盛宇、王逸谦、薛子傲、孙威获得2023 年中国大学生机械工程创新创意大赛: “明石杯”微纳传感 技术与智能应用赛一等奖

祝贺NBL课题组席源、刘明皓、薛江涛、褚华清、晁盛宇、王逸谦、薛子傲、孙威获得2023 年中国大学生机械工程创新创意大赛: “明石杯”微纳传感 技术与智能应用赛一等奖。

Yard 8, Yangyandong 1st Road, Yanqi Development Zone, Yanqi Town, Huairou District, Beijing
Nanoenergy and Biosystem lab@binn.cas
+86-010-8285 4762
Copyright © Zhou Li,  Xuecheng Qu, Han Ouyang, Jiangtao Xue, Engui Wang